(1)
Śliwińska, M. Umberto Eco, <i>Szaleñstwo katalogowania</I> (Vertiges Dela Lista/ The Infinity of lists), Poznañ: Rebis, 2009, 408 P. UC 2013, 3, 186.