[1]
Śliwińska, M. 2013. Umberto Eco, <i>Szaleñstwo katalogowania</i> (Vertiges dela lista/ The infinity of lists), Poznañ: Rebis, 2009, 408 p. Uncommon Culture. 3, 5/6 (Nov. 2013), 186.